Εθελοντισμός

erasmusΤο Ίδρυμα έχει πιστοποιηθεί για την φιλοξενία εθελοντών από χώρες του εξωτερικού με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ και πιο συγκεκριμένα με την δράση “Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία“.

Σκοπός της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας είναι να υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων σε διάφορες μορφές εθελοντικών δραστηριοτήτων, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.