Υπηρεσίες

20150319-IMG_1124_small

  • Φροντίδα ατομικής υγιεινής
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας
  • Ιατρική παρακολούθηση
  • Χορήγηση ιατροφαρμακευτικής αγωγής και διενέργεια μικροβιολογικών και κλινικών εξετάσεων.

20150319-IMG_1127_small

  • Εικοσιτετράωρη φροντίδα από νοσηλευτικό προσωπικό (μετρήσεις ζωτικών, περιποίηση και αντιμετώπιση κατακλίσεων κ.λ.π.)
  • Ψυχολογική στήριξη και απασχόληση των τροφίμων από κοινωνική λειτουργό με την διενέργεια ψυχαγωγικών, γνωστικών και νοητικών ομάδων.

20150319-IMG_1137_small